بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه ایران

بیمه ایران اولین ، معتبرترین،سرمایه دارترین،بالاترین ظرفیت بیمه اتکایی و تنها شرکت بیمه دولتیست که پشتوانه آن دولت است.طبق قوانین در صورتیکه برای هریک از شرکتهای بیمه (مانند بیمه توسعه) مشکل مالی بوجود آید بیمه ایران موظف است برای تبدیل نشدن مشکلات این نوع شرکتها به معظل اجتماعی ، به ایفاد تعهدات آنها طبق قوانین بیمه مرکزی بپردازد

iran insurance