بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی ایران

چاپ

شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ایران

شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ایران

شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی که به آن بیمه مسئولیت ساختمانی گفته می شود و در اصطلاح بین الملل به General Conditions Construction Liability Insurance مشهور است در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و اجرای وظیفه شورایعالی بیمه این شورا شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمان را در سیزده ماده تصویب و به شرکت سهامی بیمه ایران و سپس سایر شرکتهای صنعت بیمه به شرح ذیل ابلاغ نمود:


 

مفاد شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی

ماده یک شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی(اساس بیمه نامه)

اساس بیمه مسئولیت ساختمانی : بیمه نامه مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی بر اساس قانون بیمه مصوب 1316 و قانون بیمه مسئولیت مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه گزار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد)تنظیم و در صورتیکه مورد توافق طرفین قرار گیرد را تحت پوشش قرار می دهد ، بدیهی است آن قسمت از شرایط که مورد قبول طرفین نباشد از طرف بیمه گر به بیمه گذار بطور کتبی اعلام و جزء تعهدات محسوب نمی شود.

 خطرهای موضوع بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی
خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت مدنی و اجتماعی بیمه گذار در جریان عملیات ساختمانی و ساخت وساز در محل اجرای این عملیات، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای شرکت سهامی بیمه ایران محرز باشد.

اهمیت مطالعه شرایط عمومی بیمه ساختمان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیان پرسشی بجا یعنی نیمه راه خرسندی - فرانسیس بیکن.

مساله اساسی اینست که هیچگاه دست از پرسیدن بر نداریم -آلبرت انیشتن.

موفقیت و آرامش در هر کاری در گرو تحقیق و مطالعه قبل از انجام آن کار است-سید عباس علوی

شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی روابط بین بیمه ایران و بیمه گذار را تبیین ومانع چالش بین این دو در هنگام خسارت می گردد

چرا مطالعه شرایط بیمه مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی ضروریست؟

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در هنگام بروز خسارت بین بیمه گذاران و شرکتهای بیمه پیش می آید عدم آشنایی با شرایط بیمه نامه است که کلیات روابط و ظایف بین دو طرف را شرح می دهد،بجز تعاریف و مفاهیم اگر بخواهیم مهمترین بندهای شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی را برشماریم می توانیم به به دو ماده مهم زیر اشاره نمود:

ماده سه شرایط عمومی که به استثنائات این قرار داد می پردازد.

ماده چهار شرایط عمومی که به وظایف بیمه گذار می پردازد.

مثال :ممکن است در یک پروژه ساختمانی بر اثر سهل انگاری کارکنان به مالک پروژه آسیبی برسد تصور عامه اینست که چون پروژه تحت پوشش بیمه ساختمانیست از این محل قابل جبران است در صورتیکه در استثنائات شرایط عمومی صراحتا آمده است که ایشان تحت پوشش نمی باشند و می بایست از طریق بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و خرید کلوز مربوطه این اشخاص تحت پوشش قرار گیرند.

از دیگر مشکلات بین بیمه گذار و شرکت بیمه اینست که بیمه گذار بلافاصله بعد از بروز خسارت و بواسطه داشتن بیمه نامه تقصیر را بعهده می گیرد ، در صورتیکه صراحتا در شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی آمده است قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر این که عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر این صورت بیمه گر میتواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.

جهت مشاوره رایگان پیرامون شرایط بیمه مسئولیت اجرای عملیات ساختمانی با شماره ویژه  88505454 تماس و یا برای درخواست مشاوره رایگان اینجا را کلیک نمایید

دانلود شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی صفحه 1

دانلود شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرا صفحه 2

دانلود شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی صفحه 3

دانلود شرایط عمومی بیمه مسئولیت ناشی از اجرا صفحه 4

دانلود شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی صفحه 5

 

بیمه مسئولیت ساختمانی شرایط بیمه مسئولیت ساختمانی شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی ایران شرایط عمومی بیمه مسئولیت ساختمانی شرایط بیمه مسئولیت ساختمانی ایران بیمه مسئولیت ساختمانی ایران General Conditions Construction Liability Insurance